Monday, October 5, 2009

LINT VAN STEENLINT VAN STEEN is een bescheiden project, de titel van een deel van een project, dat sinds 1988 onder de naam "WAR RELICS ARCHIVES" bestaat. "WAR RELICS ARCHIVES" is een "FEITELIJKE" vereniging van mensen die een gezonde interesse voor het behoud van "INDIVIDUELE OORLOGSMONUMENTEN" hebben. Een onderdeel van ons WERK bestaat uit het behoud van de D E M A R C A T I E P A L E N. Beetje bij beetje kan Je meer en meer informatie te weten komen via de volgende BLOG :

http://bornesdufront.blogspot.com/2009_09_01_archive.html


No comments:

Post a Comment