Tuesday, October 6, 2009

V CORPS at SEDAN


5th US ID


2nd US ID
1st US ID
Battlefield Markers

Battlefield Markers zijn de eerste oorlogsmonumenten die aan het front gebouwd werden. In de buurt van VIMY bouwden de Canadezen CAIRNS, een opeenstapeling van stenen, al dan niet voorzien van een kruis (symbool) en/of gedenkplaat.
Er bestaan (bestonden) een reeks Battlefield Markers die in 1919 door de Amerikaanse troepen van de 1ste, 2de, 5de US INFANTRY DIVISION(s) gebouwd werden. Een aantal van die monumenten zijn vandaag, na 90 jaar, verdwenen, of in zeer slechte staat. Links en rechts wordt nog goed zorg voor die "moeders van alle oorlogsmonumenten" gedragen, maar ze zijn eerder de uitzondering dan de regel ...

Monday, October 5, 2009

LINT VAN STEENLINT VAN STEEN is een bescheiden project, de titel van een deel van een project, dat sinds 1988 onder de naam "WAR RELICS ARCHIVES" bestaat. "WAR RELICS ARCHIVES" is een "FEITELIJKE" vereniging van mensen die een gezonde interesse voor het behoud van "INDIVIDUELE OORLOGSMONUMENTEN" hebben. Een onderdeel van ons WERK bestaat uit het behoud van de D E M A R C A T I E P A L E N. Beetje bij beetje kan Je meer en meer informatie te weten komen via de volgende BLOG :

http://bornesdufront.blogspot.com/2009_09_01_archive.html