Tuesday, October 6, 2009

Battlefield Markers

Battlefield Markers zijn de eerste oorlogsmonumenten die aan het front gebouwd werden. In de buurt van VIMY bouwden de Canadezen CAIRNS, een opeenstapeling van stenen, al dan niet voorzien van een kruis (symbool) en/of gedenkplaat.
Er bestaan (bestonden) een reeks Battlefield Markers die in 1919 door de Amerikaanse troepen van de 1ste, 2de, 5de US INFANTRY DIVISION(s) gebouwd werden. Een aantal van die monumenten zijn vandaag, na 90 jaar, verdwenen, of in zeer slechte staat. Links en rechts wordt nog goed zorg voor die "moeders van alle oorlogsmonumenten" gedragen, maar ze zijn eerder de uitzondering dan de regel ...

No comments:

Post a Comment